Πωλητής / Πωλήτρια για τα καταστήματά μας

Ο πωλητής ηλεκτρολογικού υλικού έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών, την ανάπτυξη - παρακολούθηση του πελατολογίου (ηλεκτρολόγοι – πελάτες λιανικής ).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας
 • Ηλικίας έως 35 ετών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού

 


Πωλητής / Πωλήτρια Φωτισμού

Ο πωλητής Φωτισμού έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών, την ανάπτυξη - παρακολούθηση του πελατολογίου (αρχιτέκτονες - διακοσμητές).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Γνώσεις διακόσμησης και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών
 • Γνώση προγραμμάτων Φωτομετρίας Dialux – Relux
 • Γνώση Autocad 2D 3D
 • Εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Προσφέρονται: 

Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Διαρκή εκπαίδευση.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Ευκαιρίες εξέλιξης.

Εργαλεία ανάλογα της θέσης


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να εργάζονται αποδοτικά, με υπευθυνότητα έχοντας πάντα διάθεση συνεχούς μάθησης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο email skrekis@gmail.com ή στο φαξ 2105316675.